ILSA Israel

אלסה היא אגודת סטודנטים המאחדת סטודנטים אירופאיים למשפטים למטרות שיתוף פעולה בין המדינות החברות בארגון. בישראל הוקמה עמותת אילס"ה (ILSA), השואפת להיות חברה באלסה ובכך לשפר את שיתופי הפעולה בין הסטודנטים, המתמחים ועוה"ד הצעירים בארץ לבין המקבילים אליהם באירופה. המועצה חברה בעמותת אילס"ה, ומסייעת בארגון כנסים ואירועים במסגרת הפעילות של העמותה. בשנה האחרונה אורגנה משלחת של מספר יו"ר ממועצות סטודנטים למשפטים באירופה, שהתארחה בארץ ולמשלחת הוזמנו גם סטודנטים מהמועצות החברות באילס"ה הישראלית, תוך מימון חלקי מטעם העמותה. ILSA - חפשו אותנו בפייסבוק.

ilsa-facebook