אחד על אחד

הפרויקט פועל במטרה להקל על קליטתם של סטודנטים חדשים בפקולטה עם תחילת לימודי המשפטים, ולמעשה מפגיש סטודנטים משנים מתקדמות (ב,ג,ד) עם הסטודנטים החדשים.

הפעילות הסטודנטיאלית בפרויקט היא וולונטרית לחלוטין, כאשר במהלך הסמסטר הראשון ללימודים מוצמד חונך אישי לכל סטודנט/ית "טרי/ה", המסייע במסגרת מפגשים חד שבועיים. הניסיון מלמד כי הכניסה לחיים אקדמיים בשנת הלימודים הראשונה מלווה במידת מה ב"הלם ראשוני", הדבר יכול לבוא לידי ביטוי הן בפן האקדמי והן בפן החברתי.

מתוך כך, מטרת הפרויקט היא למזער את בעיות הקליטה בפקולטה ולתת כלים נוספים בידי הסטודנטים החדשים להשתלבות טובה יותר. למעט החונכות האישית, נערכים במהלך שנת הלימודים מפגשים וסדנאות המועברים ע"י החונכים בנושאי כתיבת עבודות, עצות ללמידה נכונה, הכנה לבחינות, ועוד.

בשנה"ל הקודמת היו פעילים בפרויקט כ-200 סטודנטים.