פעילות המועצה

פעילות הנציגים

לכל נציג במועצה יש שני כובעים:

1. פתרון בעיות סטודנטיאליות במסגרת הכיתתית – הנציגים ישמשו "צינור" לסגל הפקולטה על מנת לפתור בצורה היעילה ביותר את הבעיות העולות מהסטודנטים.

2. חברות במועצה, נוכחות בישיבותיה ונטילת חלק פעיל באירועים ופעילויות – המועצה מתכנסת לישיבה אחת לשלושה שבועות ומקיימת דיונים בנושאים שעל הפרק. בנוסף, הנציגים לוקחים חלק פעיל בפרויקטים ובאירועים המאורגנים על ידי המועצה.

הפעילויות העיקריות של מועצת הסטודנטים בתחומים השונים

1. פעילות שוטפת:

א. טיפול בנושאים אקדמיים - מתבצע באמצעות נציגי הקבוצות הפועלים ישירות מול הסגל האקדמי. פניות שלא זוכות למענה ראוי עוברות ליו"ר או סיו"ר המועצה, שהם בעלי הסמכות לפנות ישירות לדיקנית או סגניתה.

ב. טיפול בפניות אישיות - סיוע לסטודנטים הפונים בכל בעיה אישית או אקדמית בה נתקלים.

ג. ייצוג הסטודנטים בוועדות הפקולטה- מועצת הסטודנטים מיוצגת בחמש וועדות פקולטתיות חשובות, המשליכות באופן ישיר על לימודי הסטודנטים בפקולטה: 

  • מועצת הפקולטה- יו"ר מועצת הסטודנטים הינו נציג הסטודנטים במועצת הפקולטה. זהו הגוף העליון של הפקולטה למשפטים, המכריע בכל הנושאים הקשורים לפעילות הפקולטה.
  • וועדת הוראה- למועצה נציגה בוועדה זו שמופקדת על תוכנית ההוראה ועל נושאים אקדמיים שוטפים. הנציגה דואגת לנסח ניירות עמדה בנושאים אקדמיים כלליים, וכן להעלות בעיות בתוכנית ההוראה, כדי להביא לשיפור איכות ההוראה בפקולטה.
  • וועדה לענייני תלמידים- הועדה דנה בבקשות אישיות של תלמידי הפקולטה בנושאים הנוגעים ללימודים. תלמיד שהגיש בקשה בכתב לוועדה אינו רשאי להיות נוכח בישיבה, תפקידו של נציג המועצה היושב בוועדה לייצג את האינטרסים של אותו תלמיד. הועדה דנה בבקשות של מועדי ג', חריגה מכמות נקודות הלימוד, הכרה בלימודים קודמים וכן הלאה.
  • וועדת אתיקה בזמן הלימודים – וועדה זו תפקידה לגבש תפיסה חינוכית-משפטית כוללת לנושא האתיקה בזמן הלימודים בפקולטה. בוועדה חברים נציגי המועצה ומרצים מהסגל הבכיר אשר פועלים ביחד לגיבוש קוד אתי ייחודי לפקולטה, הקמת אתר אתיקה וקידום מסרים בדבר הקשר בין האתיקה בזמן הלימודים להכנה למקצוע עריכת הדין.
  • וועדת מיצוב- תפקידה של הועדה הוא שימור וחיזוק מוניטין הפקולטה.

ד. מכירת עזרי לימוד במחירים מוזלים - שיתוף פעולה בין המועצה לבין החברות המספקות את העזרים מאפשר לסטודנטים לקנותם במחירים מוזלים, בין העזרים: ספרי לימוד, קבצי חקיקה, מאגרי מידע על גבי תקליטורים.

ה. פורום סטודנטים למשפטים באוניברסיטאות – המועצה חברה בפורום הסטודנטים למשפטים באוניברסיטאות, בו חברות המועצות המקבילות לנו בפקולטות למשפטים בשאר האוניברסיטאות בארץ. הפורום משתף פעולה בנושאים אקדמיים וחברתיים, ומוביל את שיתוף הפעולה של הסטודנטים עם לשכת עורכי הדין. הפורום שומר על האינטרסים של ציבור הסטודנטים למשפטים והמתמחים (בהווה ובעתיד) תוך דיאלוג עם הלשכה, שרי המשפטים והחינוך, התקשורת ועוד.

2. פרויקטים חברתיים מרכזיים (מופיע באתר תחת "פרויקטים").

3. שיתוף פעולה עם אגודת הסטודנטים- החל מהשנה האחרונה החלה המועצה בשיתוף פעולה ענף ורחב עם אגודת הסטודנטים באוניברסיטה, בשאיפה למקסום ייצוגיות ותועלת של הסטודנטים בפקולטה למען הגופים השונים. האגודה והמועצה פועלות יחדיו הן במישור האקדמי, והן במישור הארגוני (ארגון כנסים משותפים, ומסיבות משותפות).

4. עיתון המועצה- אחת לשנה יוצא עיתון מועצת הסטודנטים למשפטים, שנכתב ונערך ע"י סטודנטים בפקולטה. את גליונות השנים הקודמות ניתן לראות באתר תחת הלייבל "עיתון המועצה".

סקירת פעילויות אלו נועדה, על קצה המזלג, להכיר לכם את מועצת הסטודנטים בפקולטה.